AbstractsBusiness Management & Administration

Marketing v realitnom obchode

by Matúš Novák
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Reality; nehnuteľnosť; predaj; prenájom; zmluva; marketing; vlastníctvo; klient; propagácia; inzercia; maklér; analýza.; Real estate; property; sale; rental; contract; marketing; ownership; client; promotion; advertisement; agent; analysis.
Record ID: 1097585
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/27640


Abstract

Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné prostredie a vhodné marketingové stratégie a aplikuje získané poznatky vo vlastnej firme.; This thesis deals with developing a marketing strategy for a regional real estate agency that will establish the agency on the market and differentiate it from its competitors. The author analysis the regional real estate market, the competitive environment and applicable marketing strategies and applies the findings on his own company.