AbstractsEngineering

Využití metod obrazové analýzy v přenosu tepla.

by Milan Hnízdil
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Fourierova transformace; Fourierova řada; Analýza obrazu; Dvoudimenzionální signály; Rychlá Fourierova transformace; Fourier transform; Fourier series; Image analysis; Two dimensional signals; FastFourier transform
Record ID: 1097472
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25226


Abstract

Cílem této práce je porovnat vysoko tlaké vodní trysky a vysvětlit čtenáři použité metody. Matematické metody použité v programu jsou také uvedeny v této práci.; The object of this work is to describe and compare water tracks of high pressure nozzles and explain image processing methods to the reader. Mathematical methods used in the program for getting properties of dierent jets are also present.