AbstractsBiology & Animal Science

Analýza provozních dat tepelného čerpadla

by Libor Šeda
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: tepelné čerpadlo; topný faktor; sézonní topný factor; nízkopotenciální zdroje tepla; vyhodnocení dat; heat pump; coefficient of performance; seasonal coefficient of performance; low potential heat sources; data evaluation
Record ID: 1097471
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/26648


Abstract

V bakalářské práci jsou shrnuty dostupné metody a koeficienty užívané k testování výkonu a ekologické náročnosti tepelných čerpadel. Pro testování dle norem ISO jsou zde také vysvětleny vstupující faktory. V praktické části je vyhodnocen běh reálného tepelného čerpadla z hlediska výkonnostních parametrů a parametrů týkajících se běhu kompresoru, jako je počet pracovních hodin nebo počet odmrazení.; This thesis deals with heat pumps testing methods and coefficients that are commonly used for ranking heat pumps in terms of performance and ecological friendliness. For testing according to ISO standards the inputs for equations are explained. In practical part, data from a running heat pump are evaluated to rank performance and parameters of the compressor, e.g. number of working hours or number of defrost.