AbstractsBusiness Management & Administration

Zajištění měny proti kursovým rizikům

by Michal Herůfek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: zajištění proti kurzovému riziku; zajištění; operační riziko; futures; forward; opce.; rate hedging; hedging; operational risk; futures; forward; options.
Record ID: 1097468
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1961


Abstract

Diplomová práce analyzuje a doporučuje vhodné nástroje pro zajištění proti kurzovému riziku. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti podnikových financí a zajištění kurzového rizika, analýzu mezinárodní firmy a návrh vhodného finančního nástroje pro zajištění kurzu měny.; Diploma Thesis analyses and recommends proper instruments for exchange rate hedging. It contains theoretical framework from the area of corporate finance and exchange rate hedging. Analysis of an international company and the propose of proper financial instrument for exchange rate hedging is included in the practical part.