AbstractsBusiness Management & Administration

Hodnocení dodavatelů pomocí různých metod

by Filip Hala
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Systém management jakosti; řízení nákupu; fuzzy logika; Microsoft Excel; hodnocení dodavatelů; hodnocení nabídek. ; Quality management system; supply management; fuzzy logic; Microsoft Excel; suppliers’ evaluation; evaluation of offers.
Record ID: 1097465
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12657


Abstract

Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro hodnocení dodavatelů a výběr optimální nabídky. V této práci je využito teorie fuzzy logiky. Dále je vytvořený model porovnán se současným modelem hodnocení zákazníků.; This diploma thesis deals with use of modern methods of analysis and modelling for evaluation of suppliers and evaluation of offers. The theory of fuzzy logic is used in this work. Next, the created model is compared with the evaluation model that is currently used in the company.