AbstractsBusiness Management & Administration

Vstup luxusních automobilových značek na Balkánský trh

by Michal Učeň
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Marketing; marketingová strategie; distribuce automobilů; vstup na trh; Bentley; Lamborghini; ojeté vozy; Leonhardt Group; Balkán.; Marketing; marketing strategy; car distribution; market entry; Bentley; Lamborghini; used cars; Leonhardt Group; Balkan.
Record ID: 1097464
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/675


Abstract

Předmětem diplomové práce je analýza potenciálu balkánského trhu pro distribuci luxusních automobilů Bentley a Lamborghini firmou Leonhardt Group Automobile. Společnost působí jako distributor luxusních značek koncernu Volkswagen Group v Německu a management zvažuje vstup na trhy zemí bývalé Jugoslávie. Z důvodu negativního vlivu globální hospodářské krize na automobilový průmysl autor analyzuje vedle distribuce nových automobilů i možnost prodeje ojetých vozů. V první části diplomové práce jsou popsána teoretická východiska vztahující k analýze trhu. Druhá, praktická část, je zaměřena na vlastní analýzu potenciálu vybraných trhů a zhodnocení, jestli má společnost Leonhardt Group na trhy vstoupit a jakou marketingovou strategii zvolit.; The main aim of this master’s thesis is to analyse the potential of Balkan market for distribution of new luxury cars Bentley and Lamborghini by Leonhardt Group Automobile. The company is distributor of luxury car brands of Volkswagen Group in Germany and presently the management considers possibilities of new market entry to former Yugoslavia countries. Because of present situation on the new cars’ market influenced by global financial crisis, author analyses potential of distribution of used cars as a part of business. In the first part of paper the theoretical background related to market analysis is described. The second part is concentrated on analysis of Balkan markets potential and author’s recommendations whether to enter the specific markets and definition of marketing strategy.