AbstractsEngineering

Mobilní platforma pro testování automobilových systémů pro Bluetooth Hands-Free komunikaci

by Václav Mecerod
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Hands-Free; zpracování řeči; potlačení akustické zpětné vazby; potlačení šumu; mikrofon; filtr; zesilovač ve třídě D; Raspberry Pi.; Hands-Free; speech processing; acoustic echo cancellation; noise suppression; microphone; filter; class D amplifier; Raspberry Pi.
Record ID: 1097459
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/31532


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá problematikou implementace Hands-Free komunikačních systémů v automobilovém průmyslu. První kapitola je zaměřena na teoretické aspekty zpracování řeči v embedded aplikacích, jako je potlačení šumu, potlačení akustické zpětné vazby a další faktory ovlivňující kvalitu Hands-Free systémů. Druhá kapitola obsahuje návrh kompaktního flexibilního mobilního testovacího zařízení pro bezdrátové komunikační Hands-Free moduly.; This master’s thesis deals with the main issues of the Hands-Free communication systems implementation in the automotive industry. The first chapter focuses on the theoretical aspects of speech processing in embedded applications, such as noise suppressing, acoustic echo cancelation and Hands-Free performance in general. The second chapter includes the design of compact flexible mobile testing tools for wireless communication Hands-Free modules.