AbstractsEngineering

Vývoj zařízení k analýze držení těla a pohybu

by Lukáš Vančura
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: analýza pohybu; optoelektronické zařízení; kalibrace kamer; zpracování obrazu; motion analysis; optoelectronic systems; camera calibration; image treatment
Record ID: 1097452
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/11231


Abstract

Zařízení k analýze pohybu umožnují zdokonalit chirurgický zákrok, rahebilitaci patologií pohybového systému a jsou také velmi přínosné pro výzkum v oboru biomechaniky. V dešní době existuje mnoho zařízení k analýze pohybu, jejihž cena může dosáhnout až 150 k€ (Vicon, Motion Analysis). Cílem této diplomové práce je vyvinutí levného prototypu zařízení k analýze pohybu založeného na sledování barevných terčíků pomocí dvou jedoduchých digitálních kamer a programu ke zpracování obrazu.; Motion analysis systems permit to improve surgical treatment, rehabilitation of locomotive pathologies and they are also very beneficial for biomechanical research. There exists many motion analysis systems based on different technologies whose costs can reach up to 150 k€ (Vicon, Motion Analysis). The aim of this diploma thesis is to develop a low cost prototype of the motion analysis system based on the marker's tracking via two simple digital cameras and a program of image processing.