AbstractsBiology & Animal Science

Studium struktur pro organické fotovoltaické solární články

by Tomas Kostovčík
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Organické polovodičově materiáli; solární články; koplanární struktura; sendvičová struktura; vodivost; fotovodivost; Organic semiconductor materials; solar cells; coplanar structure; laminated structure; conductivity; photoconductivity
Record ID: 1097428
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/8210


Abstract

Práce se zabývá problematikou využití organických materiálů v solárních článcích. V úvodu práce jsou rozebrány a vysvětleny jednotlivé fyzikální a chemické jevy, které ovlivňují vlastnosti organických materiálů. Práce pokračuje rozborem působení rozličných struktur organických solárních článků na jejich vlastnosti. Dále je popsána technologie výroby vzorku a jsou v ní uvedeny výsledky měření fotovodivosti.; The works deals with issue of organic materials used in solar cells. The beginning of the analysis and explain physical and chemical effects that influence parameters of organic materials. In addition, the work is examine the different solar cells structures and their influence on the performance of the solar cell. At the end of the work there is explained the technology used for preparing a samples and the results of measuring the photoconductivity.