AbstractsEngineering

Vývoj SW a HIL testování pro modul monitorování stavu motoru

by Artem Sumtsov
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: MBD; generování kódu; letectví; monitorování motoru; dSpace; MBD; code generation; aerospace; engine monitoring; dSpace
Record ID: 1097426
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/35914


Abstract

Diplomová práce popisuje vývojovou techniku model based design a její použití pro návrh a testování algoritmů. Popis této techniky je proveden na příkladu praktického využití v praxi při vývoji modulu monitorování stavu motoru ve spolupráci se společností Unis. Vývoj v oblasti současné letecké techniky klade velký důraz na monitorování životnosti zařízení. Podle výstupů algoritmu se dají naplánovat preventivní opravy s ohledem na aktuální podmínky opotřebení a provozování. Implementace algoritmů je provedena v prostředí Matlab/Simulink s následným testováním na platformě dSpace; The thesis describes Model Based Design process and it’s application for design and testing of algorithms. The description of this approach is done on example of practical application for development of the Engine Monitoring Module in collaboration with Unis company. The development of the aerospace industry nowadays is focused on continuous monitoring of equipment. The outputs of these algorithms can be used for planning the maintenance with respect to operative modes and conditions. Monitoring algorithms are implemented in Matlab/Simulink environment and are tested on dSpace platform.