AbstractsBiology & Animal Science

Syntéza koloidních zlatých nanotyčinek pro biomedicínské aplikace

by Jiřina Valkovičová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Zlato; nanotyčinky; koloidní roztok; povrchový plazmon; CTAB; photothermal therapy; PEG; MTT assay; Gold; nanorods; colloid solution; surface plasmon; CTAB; photothermal therapy; PEG; MTT assay
Record ID: 1097424
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/31562


Abstract

Diplomová práce se zabývá výrobou a využitím zlatých koloidních nanotyčinek v biomedicínských aplikacích. Konkrétně se zaměřuje na tři základní funkce nanočástic v analýze - transportní, separační a především zobrazovací. V části o využití nanočástic pro zobrazování je hlavní zájem věnován zejména povrchové plazmonové rezonanci zlatých nantyčinek. Dále je práce zaměřena na využití nanotyčinek pro termální terapii. Následující část je věnována vhodným modifikacím povrchu, hlavně za účelem zmírnění toxicity částic. Závěrem teoretické části jsou způsoby přípravy zlatých koloidních nanotyčinek a techniky jejich následné analýzy. V navazující experimetální části jsou uvedeny postupy, podmínky a výsledky provedených pokusů.; The diploma thesis discusses the use and the preparation of gold colloid nanorods in biomedical applications. In particular, three elementary functions of nanoparticles in the analysis - transport, separation and imaging. In the section of nanoparticles usage in imaging, the main interest is the application of surface plasmon resonance. Futher part is focus on the gold nanorods application in thermal therapy. The following section is devoted to the suitable techniques for nanorods surface modification for the purpose of alleviate the toxicity. The concept for preparation and analyzation of gold colloid nanorods is mentioned at the end of the theoretical section. The following laboratory section contains methods, conditions and the results description of already performed experiments.