AbstractsEngineering

Modifikace letounu EV-55 pro přistání na vodní hladině

by Jan Šponer
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: hydroplán; plovák; hydrostatika; trup; EV-55 Outback; Evektor; NASTRAN; vzpěra; seaplane; hydroplane; float; hydrostatic; hull; EV-55 Outback; Evektor; NASTRAN; strut
Record ID: 1097388
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/34060


Abstract

Diplomová práce se zabývá modifikací stávající pozemní verze letounu EV-55 pro možnost přistání na vodní hladině. Snahou je najít takovou variantu, která nepovede k výrazným konstrukčním zásahům do draku letounu a bude vyhovovat stavebnímu předpisu CS 23, zejména požadavkům týkající se plovatelnosti a stability na vodě. Je proveden hmotový rozbor modifikované verze a s tím související omezení hmotové obálky a rozsahu centráží. Zatížení od vody je spočítáno v souladu s CS 23. Pro toto zatížení je následně navrhnuto konstrukční řešení uchycení plováků k trupu a provedena pevnostní kontrola jednotlivých prvků a spojovacích uzlů. Tyto hodnoty jsou dále porovnány s pozemními případy zatížení a stanoveny součinitele rezerv. V závěru jsou spočítány letové výkony: maximální horizontální rychlost, stoupavost, dolet a vytrvalost.; Modification of the contemporary terrestrial version of EV-55 aeroplane for the possibility of water level landing is considered in this Masters Thesis. The aim is to find a design solution which does not lead to significant structural modifications in the airframe and meet Certification Specification 23 (CS 23). Weight analysis of the modified aeroplane is made and the water loads determined in accordance with CS 23. The connecting frame is designed in accordance with water loads and stress analysis for each element and fastener is performed. These values are compared with ground loads. Finally, flight performance, such as maximal horizontal speed, rate of climb, range and endurance are determined.