AbstractsBusiness Management & Administration

Modeling of the Vertical Flight Profile

by Josef Valíček
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Vertikální profil letu; Pohybové rovnice; Model letadla; Průběžné stoupání letadla; Vertical flight profile; Equations of motion; Aircraft model; Continuous climbing cruise
Record ID: 1097384
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/8239


Abstract

Diplomová práce se zabývá modelováním letadla a simulací různých typů letu. Pro modelování letu bylo podle zadání vybráno proudové letadlo s dlouhým doletem – Gulfstream G550. V první části práce jsou podrobně popsány pohybové rovnice letadla. Dále je vysvětlen numerický model letadla, sestavený na základě pohybových rovnic. Pochopení modelu letadla je nezbytné pro modelování a simulaci vertikálních profilů letu. Práce se zaměřuje na nastavení parametrů modelu letadla podle reálného letadla Gulfstream G550 a modelování vertikálního profilu letu v letové fázi CRUISE. Posledním bodem práce je průzkum optimálního letu letadla vzhledem ke spotřebě paliva. V závěru jsou diskutovány dosažené výsledky a je nastíněn směr případného pokračování práce.; The master thesis deals with modeling of aircraft and simulation of types of flight. The long range business jet plane Gulfstream G550 was selected for modeling of the vertical flight profile. In the first part of the thesis, the aircraft equations of motion are introduced in detail. Further, it is described a numerical model of an aircraft compiled on basics of the equations of motion. This model is used for modeling and vertical profiles of flight simulation. In the next part, the thesis is focused on matching the parameters for the aircraft model according to the Gulfstream G550 and on the theoretical framework of simulation the Continuous Climbing Cruise. The last point of the thesis deal with a research of the fuel optimal Continuous Climbing Cruise. In the conclusion there are discussed some results which has been achieved and the future possibility to follow-up in this work.