AbstractsChemistry

Automatizace vyhodnocování dat TDS

by Viktor Badin
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Termální desorpční spektroskopie; tepelně řízená desorpce; automatizace vyhodnocování dat.; Thermal desorption spectroscopy; temperature programmed desorption; data evaluation automatization.
Record ID: 1097378
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/10676


Abstract

Tato práce se zabývá automatizací vyhodnocování dat termální desorpční spektroskopie (TDS). Teoretická část pojednává o procesích adsorpce a desorpce atomů a molekul a teplotní závislosti desorpce. Součástí práce je také kvantitativní analýza signálu měřícího přístroje. Hlavním cílem praktické části bylo vytvoření počítačového programu na automatizaci vyhodnocování dat TDS. Popis programu a uživatelská příručka jsou také součástí práce. Proběhlo testování programu na předchozích měření a kinetické parametry desorpce byly zjištěny u několika vzorků.; This bachelor thesis is focused on automatization of post-processing and evaluation of thermal desorption spectroscopy (TDS) data. The theoretical part discusses the processes of adsorption and desorption of atoms and molecules on surfaces and the thermal dependence of the latter. This work also provides a quantitative analysis of the measured signal from the instrument. The main objective of the practical part is to create a computer tool for automatization of TDS data evaluation. Description of the program, as well as a user guide, is included in the work. Comprehensive tests of the created program were concluded on previously measured TDS spectra and the kinetic parameters of several samples were determined.