AbstractsBusiness Management & Administration

Návrh marketingové strategie pro velkoobchodní činnost společnosti

by Eva Šrámková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Marketing; analýza; průzkum trhu; velkoobchodní odběratelé; vztahy s velkoobchodními odběrateli; návrh marketingová strategie.; Marketing; analysis; market research; wholesalers; business to business relationships; proposal of marketing strategy.
Record ID: 1097373
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/7738


Abstract

Předmětem diplomové práce je průzkum vztahů společnosti IN CAR centrum s.r.o. s jejími velkoobchodními odběrateli. Na základě shromážděných teoretických východisek a analýzy současného stavu společnosti je navržena strategie vedoucí ke zlepšení úrovně poskytovaných služeb a zkvalitnění spolupráce s partnery. Cílem diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro velkoobchodní činnost, která povede ke zlepšení současné situace a celkovému ozdravení společnosti.; The subject of the Diploma thesis is marketing research of relationships of company IN CAR centrum s.r.o. with its wholesalers. On the basis of theory concerning the topic and analysis of current situation of the company is proposed strategy, which improves level of provided services and enhances quality of cooperation with partners. The aim of the Diploma thesis is to propose the marketing strategy for wholesale activities, which will improve current situation and strenghten position of the company.