AbstractsBiology & Animal Science

Fotovoltaické vlastnosti molekul s vnitřním přenosem náboje

by Marek Šenkýř
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Diketopyrrolopyrroly; organické solární články; přenos náboje; Diketopyrrolopyrrole; organic solar cells; donor-acceptor; charge transfer.
Record ID: 1097371
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/38882


Abstract

Práce je zaměřena na studium donor-akceptorových molekul s vnitřním přenosem náboje z hlediska jejich použití v organických solárních článcích. V práci bude studován vliv změny chemické struktury těchto molekul na optické a optoelektrické vlastnosti. Dále budou z těchto materiálů připraveny solární články a studováno jejich fotovoltaické chování.; The work is focused on the study of donor-acceptor molecules with internal charge transfer in terms of their use in organic solar cells. The work will be studied the effect of changes in the chemical structure of these molecules on the optical and optoelectronic properties. Furthermore, based on these materials prepared solar cells and photovoltaic studied their behavior.