AbstractsChemistry

Nové hydrogely na bázi polysacharidů pro regeneraci měkkých tkání: příprava a charakterizace

by Eva Nedomová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: polysacharidové hydrogely; gum Karaya; síťování; degradace; vlhké hojení ran ; polysaccharide hydrogel; gum Karaya; crosslinking; degradation; moist wound healing
Record ID: 1097367
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/38479


Abstract

Předložená diplomová práce se zabývá přípravou, síťováním a fyzikálně-chemickou charakterizací hydrogelů na bázi polysacharidů. Cílem práce bylo vyvinout elastické filmy, které by mohly být použity pro vlhké hojení ran. Teoretická část shrnuje současné způsoby regenerace měkkých tkání a jejích náhradách (ať už se jedná o přírodní nebo syntetické materiály). Zároveň jsou zdůrazněny základní informace o přírodních polysacharidech (chemická struktura, rozpustnost, tepelná a pH stabilita atd.), jejich modifikace a chemické síťování. Experimentální část je zaměřena na modifikaci přírodní gumy Karaya tak, aby transparentní hydrogely měly nastavitelnou hydrolytickou stabilitu. Vzorky byly analyzovány pomocí FTIR, TGA následované vyhodnocením bobtnání a hydrolytické degradace. Z výsledků vyplynulo, že chemická modifikace zvýšila stabilizaci elastického filmu z přírodního polysacharidu ve vodě až na 25 dní. Díky řízené degradaci a vysoké absorpci vody (85 - 96%) jsou tyto nové hydrogely využitelné především pro vlhké hojení ran (např. popálenin).; Presented diploma thesis deals with preparation, crosslinking and physico-chemical characterization of natural polysaccharide-based hydrogels. The aim of the work was to evolve elastic thin films with potential application for moist wound healing. The theoretical part summarizes the state-of-art about regeneration of soft tissues and their substitutes (synthetic or nature). There are pointed out the basic information about natural polysaccharide gums (chemical structure, solubility, heat and pH stability etc.), its modification and chemical crosslinking. The experimental part is focused on the modification of natural gum Karaya in order to make transparent hydrogels with adjustable hydrolytical stability. Samples were analyzed by FTIR, TGA followed by evaluation of swelling properties and hydrolytical degradation. Based on the results, chemical modification helped to stabilize polysaccharide hydrogels in water up to 25 days which is useful mainly for moist wound healing (e.g. after burns) because of high values of water uptake (from 85 up to 96%).