AbstractsBiology & Animal Science

Dynamická tenziometrie ve výzkumu biokoloidů

by Pavlína Kulilová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: hyaluronová kyselina; damická tenziometrie; biokoloidy; metoda maximálního tlaku v bublině; hyaluronic acid; dynamic tensiometry; biocolloids; maximum bubble pressure method
Record ID: 1097359
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12923


Abstract

Hyaluronová kyselina je v současné době velmi významná biomolekula používaná v medicíně a kosmetice, a její výzkum je důležitý pro další budoucí použití. Zaměření této práce je studování povrchových vlastností hyaluronové kyseliny, jejích hydrofobních derivátů a roztoků SDS pro srovnání, za použití tenziometrie. Tyto sloučeniny byly zkoumány ve vodě a v roztocích ve formě sodné soli. Sledované vzorky byly měřeny dvěmi metodami v různých koncentračních rozmezích při laboratorní teplotě pomocí nového BPA-800P bublinového tenziometeru. Byly navrženy takové experimenty, aby se zjistily využitelné možnosti tohoto přístroje pro další výzkum. Výsledky práce ukazují rozdílnosti jednotlivých povrchově aktivních látek v závislosti na jejich koncentraci a použitém prostředí. Hyaluronová kyselina nevykazuje povrchovou aktivitu, zatímco její deriváty a SDS ano.; Hyaluronic acid is currently one of the biomolecules with great interest which is widely used in medicine and cosmetics and its investigation is very important for future use. The aim of this work was to investigate the surface behavior, using dynamic tensiometry method, of different systems namely hyaluronic acid, its hydrophobic derivatives and SDS solutions for comparison. These compounds were investigated in water and in sodium counterions. The observed systems were measured in various concentration ranges under the laboratory temperature. It was performed two methods employing a BPA-800P Bubble Pressure Tensiometer which is completely new apparatus and new technique of tensiometry measuring. There were proposed some experiments for biocolloids research to find usable possibilities of this apparatus for next research works. Results of thesis show single surfactants differences depending on their concentration and used environment. Hyaluronic acid exhibits no surface activity in contrast to its derivatives and SDS.