AbstractsEducation Research & Administration

Návrh na udržení a zlepšení image Vysokého učení technického

by Radka Svozilová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Vzdělávací instituce; univerzita; škola; image; reputace; prestiž; povědomí; očekávání; vnímání; pohled; dojem; zkušenosti; realita; zlepšení; marketing; komunikace.; Educational institutions; university; school; image; reputation; prestige; awareness; expectations; perceptions; experience; reality; improvement; marketing; communications.
Record ID: 1097311
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/685


Abstract

Diplomová práce na téma Návrh na udržení a zlepšení image Vysokého učení technického je založena na výzkumu očekávání a vnímání VUT českými a zahraničními studenty, což napovídá tomu, jak velký rozdíl je mezi image VUT - vytvořeným obrazem o VUT očima studentů - a realitou.; Diploma thesis titled as Proposal of Maintenance and Improvement of Brno University of Technology Image is based on the research of Czech and international students´ expectations and perceptions about BUT which leads to find out how big distinction is between BUT image and reality.