AbstractsCommunication

Výkonové ztráty v optické části spoje pracujícího ve volném prostoru

by Juraj Szajkó
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Laserová dioda; difrakce; gausovský svazek; optické komunikace; výkonové ztráty na apertuře; optimální parametry vazby apertura vysílací dioda; Laser diode; diffraction; gaussian beam; optical communication; power losses on the aperture; optimal parameters of coupling aperture transmitter diode
Record ID: 1097294
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/7158


Abstract

Tato diplomová práce pojednává o charakteristikách laserových diod, difrakcí a o vlastnostech gausovského svazku. Je určen útlum vazby vysílací dioda - vysílací apertura v závislosti na velikostech apertury a na velikosti svazku v programu MATLAB. Jsou stanoveny optimální parametry vazby apertura-dioda.; This master's thesis deals with the characteristics of the laser diode, diffraction and the properties of the gaussian beam. The coupling attenuation of the laser diode and the transmitting aperture is calculated depending on the sizes of the aperture and on the size of the beam in program MATLAB. The optimal parameters of the coupling diode-aperture are determined.