AbstractsEngineering

Komentovaný překlad odborného textu

by Daniela Mičková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: odborný styl; učební styl; komentovaný překlad; složeniny; překladatelské postupy; překladatelské transformace; technical style; didactic style; commented translation; compound nouns; translation procedures; translation transformation
Record ID: 1097293
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39193


Abstract

Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad učebního textu z oblasti elektrotechniky. Práce má za cíl přeložit a analyzovat odborný učební text a je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické části je uvedena zejména charakteristika odborného a učebního stylu, typy překladatelských postupů, překladatelské transformace a funkční perspektiva větná. Praktická část předkládá anglický překlad úryvku ze skript a analytická část má za cíl analyzovat problémy, které se vyskytly při překladu a zhodnotit charakteristické znaky odborného učebního stylu založené na analýze tohoto překladu.; This bachelor thesis deals with the translation of a didactic text from the electrical engineering field. The work aims to translate and analyze a didactic technical text and is divided into three main parts. The theoretical part introduces namely the characteristics of technical style and didactic style, types of translation procedures, translation transformation and the functional sentence perspective. The practical part presents an English translation of an excerpt taken from a university textbook and the analytic part aims presenting the problems that occurred during the translation process and the assessment of the characteristics of technical didactic style based on this translation analysis.