AbstractsBusiness Management & Administration

Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve společnosti ZTC Holding, SE

by Richard Kubát
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Management; projektový management; rizika v projektu; solární elektrárna; Management; project management; risks in the project; solar power plant
Record ID: 1097292
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/8091


Abstract

Tato diplomová práce analyzuje současnou situaci ve firmě v oblasti projektového řízení při výstavbě solární elektrárny. A pokusí se na základě norem a metodik projektového řízení navrhnout konkrétní kroky, které povedou ve firmě ke zlepšení řízení projektů. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. První část popisuje společnost ZTC Holding SE a zabývá se teoretickými základy řízení projektů, je zde definován management a jeho funkce, řízení projektu, popis projektu, popis činnosti projektového manažera a jeho týmu. V této části je také teorie časové analýzy projektu, včetně metody Critical Path Method (CPM) a Ganttova diagramu. Druhá část se zaměřuje na analýzu vnějšího prostředí pomocí analýzy PESTLE, analýzy SWOT a analýzy vnitřního prostředí 7S. Tato část také pojednává o přesném vymezení projektu, jeho cílů, které jsou definovány metodou SMART. Tato část končí definováním konkrétních rizik, která se mohou vyskytnout během životního cyklu projektu. Závěr diplomové práce je zaměřen na celkové hodnocení navrhovaných postupů, které by měly zlepšit výkonnost ZTC Holding, SE.; This master thesis analyses the current situation in the company on the field of project management in handling of a solar power station construction. On the basis of standards and project management methodologies, specific steps will be proposed to improve the current situation in project management of the company. The thesis is divided into two main parts – theoretical and practical. The first part describes the company ZTC Holding, SE and deals with the theoretical bases of project management, where management and its functions, project management, project description, description of activities of the project manager and his team are defined. In this section, the theory of temporal analysis of the project, including methods of Critical Path Method (CPM) and Gantt diagrams are included as well. The second section applies an analysis of the external environment by PESTLE analysis and SWOT analysis and analysis of the internal environment 7S. This part also discusses exact definition of the project, project objectives defined by SMART methodology, and points out specific risks that may occur during the project. The conclusion of this master thesis is devoted to an overall evaluation of proposed processes, which should improve performance of ZTC Holding, SE.