AbstractsBiology & Animal Science

Přehled vrtulí ve všeobecném letectví

by Jozef Pauliny
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Pevné Vrtule; Na Zemi Stavitelné Vrtule; Dvoupolohové Vrtule; Stavitelné Vrtule; Automatické Vrtule; Vrtule s Konstantní Rychlostí; Fixed Pitch Propellers; Ground Adjustable Propellers; Automatic Pitch Changing Propellers; Controllable Pitch Propeller; Two Position Propeller; Constant Speed Propeller; Propeller Auxiliary Systems
Record ID: 1097289
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/10740


Abstract

Cílem této práce je sestavení přehledu konstrukčních řešení vrtulí používaných u letounů všeobecného letectví spolu s přehledem technických, provozních a ekonomických parametrů jednotlivých typů pohonných jednotek s důrazem na aplikované konstrukční řešení vrtule. Vyšetřované druhy vrtulí zahrnují pevné, na zemi stavitelné, dvoupolohové, manualné, automatické, a vrtule s konstantní rychlostí. Konstrukce, provoz a údržba každého z těchto systémů je vysvětlena a navzájem porovnána. Kromě toho jsou vyšetřované podporní systémy vrtule jako ochrana proti námraze a synchronizace, definována je základní teorie vrtule.; The purpose of this study is to investigate the technical, operational, and economical aspects of various propeller systems in conjunction with their associated power plants within the scope of General Aviation. Types of propellers investigated include the fixed pitch, ground adjustable, two position, controllable pitch, automatic pitch changing, and the constant speed propeller. The construction, operation, and maintenance of each of these propeller systems is explained and compared. In addition, propeller auxiliary systems such as ice elimination and simultaneous control systems are investigated, and basic propeller theory is defined.