AbstractsBusiness Management & Administration

Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

by Jiří Machát
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Finanční situace; finanční analýza; finanční výkazy; SWOT analýza; ziskovost; likvidita; aktivita; zadluženost; Financial situation; financial analysis; financial statements; SWOT analysis; profitability; liquidity; activity; indebtedness
Record ID: 1097287
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/2980


Abstract

Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku společnosti ABC v období let 2005 – 2008 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zjišťuje problémy a navrhuje možná opatření, jež povedou v budoucnu ke zlepšení stávající finanční situace podniku.; This diploma thesis deals with the financial situation of the company ABC within the years 2005 – 2008 on the basis of selected methods of the financial analysis. It determines problems and proposes possible solutions which should result in the improvement of the financial situation of the firm in the following years.