AbstractsBusiness Management & Administration

STOCHASTIC MODELING OF COMPOSITE MATERIALS

by Tomáš Pospíšil
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Neperiodické struktury; náhodné procesy; normalita; homogenita.; Non-periodic structures; random processes; normality; homogeneity.
Record ID: 1097283
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/4372


Abstract

Práce je věnována generování náhodných struktur dvousložkových vláknových kompozitních materiálů a statistickým metodám analýzy náhodnosti těchto struktur. Byly vyvinuty čtyři algoritmy a vygenerované struktury byly statisticky porovnány s reálnými daty.; The dissertation is devoted to generating of random structures of two-component fibre composite materials and to statistical methods for analysis of randomness of these structures. Four algorithms were developed and obtained samples were statistically compared with real dates.