AbstractsComputer Science

Využití umělé inteligence na komoditních trzích

by Petr Volf
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Unělé neuronové sítě; umělá inteligence; komoditní trhy; komodity; obchodování; predikce; předpověď; MATLAB.; Artificial Neural Networks; ANN; artificial intelligence; commodity market; commodities; trading; prediction; MATLAB; futures.
Record ID: 1097278
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39545


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na komoditních trzích. Řešení problematiky spočívá ve využití umělé inteligence, konkrétně neuronových sítí, k technické analýze vývoje ceny vybrané komodity a snaze o co nejpřesnější predikci budoucího vývoje ceny pro podporu investičního rozhodování. Model neuronové sítě je vytvořen a použit pro predikci v programu MATLAB.; This master thesis focuses on the problem of trading on commodity markets. The solution of the problem is designed using the artificial intelligence, specifically neural networks, to determine the trend of a selected commodity price and predict the price movement in the future to support investment decision. The model of the neural network is created and used for prediction in the MATLAB program.