AbstractsEngineering

Robustní řízení synchronního stroje s permanentními magnety a spínaným tokem

by Mustafa Osman Elrayah Aboelhassan
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Letecký; Vysokorychlostní; Nadbytek; Odolné proti poruchám; Frekvenční měniče; Odolnost vůči poruchám stroje; Dvojité trojfázové stroje; Pulzní tok permanentní magnety synchronního stroje; Vícefázové motory; Vícefázové pohony; Vektorové řízení; Polem orientované vektorové řízení; Pulsní šířková modulace; Napěťový měnič; Synchronní stroj s permanentními magnety; Servomotor; Nelineární řízení; Řízení zpětnou vazbou; Polohové řízení; Řízení rychlosti; Proudová regulace; Zpětný náraz; Regulace odbuzováním; Normální provozní podmínky; Chybový provozní stav; Porucha naprázdno; Porucha zkratem; Jednofázové poruchy; Nerovnováha tří fází; Brzdný moment; Bezpečnostně kritické aplikace.; Aerospace; High speed; Redundancy; Fault-Tolerant; AC motor drives; Fault-Tolerant machines; Dual three-phase machines; Flux-Switching permanent magnet synchronous machine (FS-PMSM); Multi-phase motors; Multi-phase drives; Vector-control; Field-oriented vector-control; Pulse-width modulation (PWM); Voltage source inverter (VSI); Permanent magnet synchronous machine (PMSM); Servomotor; Nonlinear-control; Feedback-control; Position control; Speed control; Current control; Backlash; Field-weakening control; Normal-operating condition (Healthy); Faulty-operating condition (Unhealthy); Open-circuit fault; Short-circuit fault; Single-phase fault; Balance three-phase fault; Braking torque; Safety-critical application.
Record ID: 1097277
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/23746


Abstract

Je jasné, že nejúspěšnější konstrukce zahrnuje postup vícefázového řízení, ve kterém každá fáze může být považována za samostatný modul. Provoz kterékoliv z jednotek musí mít minimální vliv na ostatní, a to tak, že v případě selhání jedné jednotky ostatní mohou být v provozu neovlivněny. Modulární řešení vyžaduje minimální elektrické, magnetické a tepelné ovlivnění mezi fázemi řízení (měniče). Synchronní stroje s pulzním tokem a permanentními magnety se jeví jako atraktivní typ stroje, jejíž přednostmi jsou vysoký kroutící moment, jednoduchá a robustní konstrukce rotoru a skutečnost, že permanentní magnety i cívky jsou umístěny společně na statoru. FS-PMSM jsou poměrně nové typy střídavého stroje stator-permanentní magnet, které představují významné přednosti na rozdíl od konvenčních rotorů - velký kroutící moment, vysoký točivý moment, v podstatě sinusové zpětné EMF křivky, zároveň kompaktní a robustní konstrukce díky umístění magnetů a vinutí kotvy na statoru. Srovnání výsledků mezi FS-PMSM a klasickými motory na povrchu upevněnými PM (SPM) se stejnými parametry ukazuje, že FS-PMSM vykazuje větší vzduchové mezery hustoty toku, vyšší točivý moment na ztráty v mědi, ale také vyšší pulzaci díky reluktančnímu momentu. Pro stroje buzené permanentními magnety se jedná o tradiční rozpor mezi požadavkem na vysoký kroutící moment pod základní rychlostí (oblast konstantního momentu) a provozem nad základní rychlostí (oblast konstantního výkonu), zejména pro aplikace v hybridních vozidlech. Je předložena nová topologie synchronního stroje s permanentními magnety a spínaným tokem odolného proti poruchám, která je schopná provozu během vinutí naprázdno a zkratovaného vinutí i poruchách měniče. Schéma je založeno na dvojitě vinutém motoru napájeném ze dvou oddělených vektorově řízených napěťových zdrojů. Vinutí jsou uspořádána takovým způsobem, aby tvořila dvě nezávislé a oddělené sady. Simulace a experimentální výzkum zpřesní výkon během obou scénářů jak za normálního provozu, tak za poruch včetně zkratových závad a ukáží robustnost pohonu za těchto podmínek. Tato práce byla publikována v deseti konferenčních příspěvcích, dvou časopisech a knižní kapitole, kde byly představeny jak topologie pohonu a aplikovaná řídící schémata, tak analýzy jeho schopnosti odolávat poruchám.; It has become clear that the most successful design approach involves a multiple phase drive in which each phase may be regarded as a single-module. The operation of any one module must have minimal impact upon the others, so that in the event of that module failing the others can continue to operate unaffected. The modular approach requires that there should be minimal electrical, magnetic and thermal interaction between phases of the drive. Flux-Switching permanent magnet synchronous machines (FS-PMSM) have recently emerged as an attractive machine type virtue of their high torque densities, simple and robust rotor structure and the fact that permanent magnets and coils are both located on the stator. Flux-switching permanent magnet (FS-PMSM) synchronous…