AbstractsBiology & Animal Science

Modelling of cardiac impedance signals

by Adam Matušek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Model; Impedanční kardiografie (ICG); Kardio-respirační interakce; PhysioFlow; Tepový srdeční objem; Matlab; Model; Impedance cardiography (ICG); Cardio-respiratory interactions; PhysioFlow; Stroke volume; Matlab
Record ID: 1097276
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/17015


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu signálu impedančního měření srdce (ICG signál). Impedanční kardiografie podává informaci o změně srdečního objemu během srdečního cyklu. Modelování signálu předchází statistická analýza vzájemné pozice ICG signálu vzhledem k dalším mechanickým srdečním signálům. Konstrukce modelu vychází z reálných nasnímaných signálů. Konečný ICG model je začleněn do již existujícího modelu mechanických interakcí mezi srdcem a plícemi. Výsledkem je funkční model kardio-respiračních interakcí, který bude sloužit v dalších částech výzkumu laboratoře PRETA.; This master´s thesis deals with a model of Cardiac Impedance Signal (ICG signal). The ICG (impedance cardiography) signal describes cardiac volume variation within cardiac cycle. Model design is based on statistic study of mutual position variation of the ICG signal face to other mechanic cardiac signals. Construction of the simulated signal form is based on the real signal bases. The final simulated ICG signal is included into an existing model of mechanic interactions between heart and lungs. The result is a functional model of cardio-respiratory interactions, which will be used for the phases of the PRETA laboratory research.