AbstractsComputer Science

Algoritmy řízení elektromobilu

by Adam Hrazdira
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Elektrické vozidlo; elektromobil; energetická optimalizace; řídicí algoritmy; statická optimalizace; baterie; super-kapacitory; dynamické programování.; Electric vehicle; energy optimization; control algorithms; static optimization; batteries; super-capacitors; dynamic programming.
Record ID: 1097272
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/16641


Abstract

Cílem práce byl návrh a implementace řídicích algoritmů pro optimalizaci spotřeby energie elektrického vozidla. Hlavním úkolem byla optimalizace rozložení energie mezi hlavním zdrojem energie (bateriemi) a super-kapacitory v průběhu jízdního cyklu. Jízdní výkonový profil je odhadován a předpovězen na základě 3D geografických souřadnic a matematického modelu vozidla. V první části jsou uvedeny komponenty vozidla a jejich modely. Poté jsou představeny algoritmy na základě klouzavého průměru a dynamického programování. Byly provedeny simulace a analýzy pro demostraci přínosů algoritmů. V poslední části je popsána Java implementace algoritmů a také aplikace pro operační systém Android.; The aim of this work is to design and implement energy consumption optimization control algorithms for electric vehicle. The main objective is to optimize the power-split-ratio between the main power source (batteries) and the super-capacitors during the driving cycle. The driving power profile is estimated and predicted using 3D geographic data and vehicle model. In the first part, vehicle components modelling is introduced. Then, moving average based algorithm and dynamic programming algorithm are presented. Simulations and analysis are provided to show algorithms' benefits. In the last part, Java implementation and also Android operating system application are described.