AbstractsEconomics

Ocenění společnosti s r.o. JV DÝHY

by Martin Valeský
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Ocenění podniku; generátory hodnoty; ekonomická přidaná hodnota; strategická analýza; diskontované peněžní toky; finanční analýza.; Company valuation; Value Drivers; Economic Value Added; Strategic Analysis; Discounted Cash Flow; Financial Analysis.
Record ID: 1097256
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/23228


Abstract

Cílem této diplomové práce je vypracovat ocenění vybraného podniku pro účely jeho vedení. Práce je rozdělena do dvou tematických okruhů. První literární část obsahuje teoretický základ pro oceňování podniků. Obsahuje metodické postupy strategické, finanční analýzy a analýzu generátorů hodnoty. Praktická část aplikuje teoretické metody při ocenění konkrétního podniku. Výsledná hodnota podniku je stanovena pomocí vybraných výnosových metod DCF entity a EVA.; The objective of this diploma thesis is valuation of the chosen company for managerial purposes of the company. This thesis consists of two parts. The first part contains of the theoretical basis for valuation companies. It contains methodical procedures of strategic analysis, financial analysis and analysis of value drivers. The practical part is focused on application of theoretical methods for valuation of a concrete company. The final value of the company is devised by using selected yield methods DCF entity and EVA.