AbstractsEngineering

Vlastnosti spínaných DC/DC měničů pro automobilové LED aplikace. Parametry vhodných výkonových MOSFETů, možnosti zatlumení, vliv na chování obvodů.

by Lukáš Langer
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: budiče LED; LED; MOSFET; spínání; světlomety; tlumení; transistor; osvětlení; ztráty; automotive lights; damping; LED; LED drivers; lighting; losses; MOSFET; switching operation; transistor
Record ID: 1097255
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39054


Abstract

Tématem bakalářské práce je úvod k využití nových prostředků pro osvětlení automobilů, zejména pak osvětlení pomocí LED. Tato práce bude zaměřena právě na systém LED osvětlení a jejich zapojení a spínacích obvodů. Dále bude práce věnovaná LED budičům pomocí MOSFETů, jejich parametrům a vlivům na jejich obvody. V práci bude také popis samotného měření daných obvodů s rozborem měření i jeho výsledků. Práce necílí na technické detaily, ale těžiště je ve zvládnutí jazyka při obecnějším popisu principů a postupu měření.; The main topic of this bachelor thesis is an introduction to the usage of a new device for automotive lights, mainly LED lights. The thesis is focused on the usage of LED lights, their circuits and drivers. Furthermore, the thesis is aimed at power MOSFETs suitable for LED drivers, their parameters and their effect on the circuits. In the thesis will be included also a description of the measurement of given circuits with following comments on the output as well as the comment on the measurement itself. The goal of the thesis is not in technical details, but it is in a usage of English language used for more general description of principles and measurement processes.