AbstractsBusiness Management & Administration

Budování konkurenceschopnosti firmy – rozvoj marketingových aktivit

by Tomáš Hanák
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Konkurenceschopnost; konkurence; konkurenční výhoda; strategie; marketing; ERP.; Competitiveness; Competition; Competitive Advantage; Strategy; Marketing; ERP.
Record ID: 1097252
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6495


Abstract

Diplomová práce analyzuje vnější a vnitřní prostředi vybrané společnosti a současný stav marketingových aktivit ve vybrané společnosti. Obsahuje návrh marketingových aktivit, které povedou ke zvýšení kokurenceschopnosti dané firmy.; This master’s thesis analyzes external and internal environment of the chosen company as well as current situation of its marketing activities. It includes the proposal of marketing activities which should increase competitiveness of the company.