AbstractsBiology & Animal Science

Exportní konkurenceschopnost evropských malých a středně velkých firem

by Matej Šiška
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: stredné a malé podniky; Európska únia; export; konkurencieschopnosť; výkonnosť; SMEs; European Union; export; competition; competitiveness; performance
Record ID: 1097250
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/24805


Abstract

Diplomová práca popisuje exportnú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v Európskej Únii, faktory ovplyvňujúce ich výkonnosť a rozhodovanie ohľadne exportných aktivít. Použitie relevantnej literatúry a štúdií umožnuje poskytnúť kritický pohľad na danú problematiku. Na konci práce sú navhrnuté odporúčania na zlepšenie a záver.; This master’s thesis describes export competitiveness of small and medium enterprises in European Union, factors influencing their performance and decision making regarding export activities. By the support of relevant literature and studies, critical view is given on this issue. At the end of the paper the conclusions and further recommendations are proposed.