AbstractsBusiness Management & Administration

Expanze vybraného podniku na zahraniční trh

by Martin Nevídal
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: internacionalizace; strategie podniku; expanze na zahraniční trh; analýza prostředí podniku; strategie vstupu na trh; marketingový mix; finanční plán; Ganttův diagram; internationalisation; business strategy; foreign market expansion; business environment analysis; market entry strategy; marketing mix; financial plan; Gantt chart
Record ID: 1097248
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/35835


Abstract

Cílem diplomové práce „Expanze vybraného podniku na zahraniční trh“ je navrhnout strategii vstupu společnosti SLUTO s.r.o. na rakouský trh. Teoretická část práce je věnována problematice internacionalizace a podnikových strategií a možnostmi vstupu na zahraniční trhy. V analytické části práce jsou provedeny analýzy prostředí společnosti SLUTO s.r.o. za předpokladu její působnosti na rakouském trhu, přičemž získané výsledky jsou následně sumarizovány ve SWOT analýze. Návrhová část práce, jež je v podstatě business plánem rakouské dceřiné společnosti SLUTO s.r.o., pak v souladu s poznatky z jednotlivých analýz nabízí možné návrhy a doporučení.; The main aim of master’s thesis “International Expansion of a Chosen Company” is to design a market entry strategy of company SLUTO s.r.o. in Austria. The review of literature is devoted to the issue of internationalisation and business strategies and possibilities of entering into the foreign markets. Current situation analysis focuses on the business environment analyses of company SLUTO, assuming its activity in the Austrian market, while the results obtained are further summarized in SWOT analysis. The last part of thesis, which is actually a business plan of SLUTO’s Austrian subsidiary, offers proposals and recommendations based on the findings from the compiled analyses.