AbstractsBiology & Animal Science

Optimalizace produkce rekombinantních proteinů v buněčné kultuře

by Hana Kyselá
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: přechodná transfekce; buňky 293 HEK; polyethyleniminy; sekretovaná alkalická fosfatáza; transient transfection; HEK 293 cells; polyethyleneimines; secreted alkaline phosphatase
Record ID: 1097247
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/7874


Abstract

V této diplomové práci je popsána přechodná transfekce buněk 293 HEK adaptovaných na růst při suspenzní kultivaci bez přítomnosti séra za použití polyethyleniminů (PEI). Buňky byly transfekovány plasmidem pcDNA5/SEAP, který exprimuje sekretovanou formu lidské placentální alkalické fosfatázy. K porovnání účinnosti jednotlivých transfekcí byla měřena koncentrace exprimované fosfatázy v buněčném supernatantu. Cílem této práce bylo optimalizovat různé faktory ovlivňující účinnost transfekcí s důrazem na nalezení optimálního poměru DNA:PEI.; The thesis describes successful transient transfections of suspension-adapted HEK 293 cells with linear polyethyleneimines (PEIs) in serum-free medium. The cells were transfected with pcDNA5/SEAP plasmid expressing the secreted form of human placental alkaline phosphatase (SEAP). SEAP concentrations in cell culture supernatants were determined in order to compare efficiencies of individual transfections. The goal of the thesis was to optimize various factors affecting transfection efficiencies, primarily the DNA:PEI ratio.