AbstractsComputer Science

Zpracování signálů v systému Flarion

by Juraj Szajkó
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Flarion; flash; OFDM; QAM; QPSK; modulace; LDPC kódování; pseudonáhodné frekvenční skákání; mobilní IP; QoS; beacon tone; bezešvý handover; radio router; home agent; Flarion; flash; OFDM; QAM; QPSK; modulation; LDPC coding; pseudorandom hopping pattern; mobile IP; QoS; beacon tone; seamless handoff; radio router; home agent
Record ID: 1097232
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15495


Abstract

Cílem bakalářské práce Zpracování signálů v systému Flarion bylo prostudovat způsoby zpracování signálu ve fyzické vrstvě a architekturu sítě Flarion. Na základě získaných poznatků při studiu fyzické vrstvy bylo za úkolem sestavit v prostředí Matlab model systému a simulace BER v závislosti na poměr vysílaného výkonu a výkonu rušivého signálu. V první části práce je detailní popis fyzické vrstvy Flarionu, probrána je baseband a OFDM modulace, LDPC kódování a frekvenční skákání. V druhém části práce je prostudována architektura sítě, ekvalizace, řízení výkonu, radiových zdrojů, a způsob handoffu. Ve třetí části práce je vytvoření downlink a uplink modelu v Matlab, dále je provedena simulace BER v závislosti na poměr vysílaného výkonu a výkonu rušivého signálu.; The aim of the bachelor’s thesis Signal processing in Flarion System was to examine the signal processing methodsin physical layer and Flarion‘s network architecture. A communication channel was created in Matlab environment, based on the knowledges acquired in the study of the physical layer and the system behaviour was simulated by transmitting data through a noisy channel.