AbstractsEngineering

MDF kompozity AC-PVAl se zvýšenou odolností proti vlhkosti

by Martin Repka
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: MDF; polyvinylalkohol; Tyzor; hlinitanový cement; vysoká pevnost; odolnost proti vlhkosti; MDF; polyvinyl alcohol; Tyzor; calcium aluminate cement; high strength; moisture resistance
Record ID: 1097230
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15444


Abstract

Polymerem impregnované cementové materiály představují zajímavou a perspektivní alternativu klasických portlandských cementových past. Hlavním zástupcem těchto materiálů jsou macrodefect-free (MDF) kompozity, složené z anorganického pojiva a organického polymeru. I přes řadu vynikajících mechanických vlastností je plné zavedení MDF kompozitů na trh omezené především z důvodu jejich relativně nízké odolnosti vůči vlhkosti. Jednou z možností jak zvýšit odolnost výsledného MDF vůči vlhkosti je „in situ“ síťování polymeru. V této práci byla připravena počáteční série MDF kompozitů na bázi hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu se třemi typy organo-titanátových síťovacích činidel (Tyzory). Efekt modifikace MDF kompozitů byl hodnocen na základě zkoušek pevnosti v tahu za ohybu po uložení materiálů v různých vlhkostních podmínkách.; Polymer-impregnated cement materials represent an interesting and promising alternative to conventional Portland cement pastes. Macrodefect-free (MDF) composites correspond to the well-known group of these materials, consisting of inorganic binder and organic polymer. Despite the identification of many potential applications and unusual mechanical properties, MDF cements have certain limitations and particularly loss of strength on exposure to moisture or humidity. One option to increase the moisture resistance is “in situ” reticulation of polymer. This work contains results of initial sample series of MDF composites based on alumina cement and polyvinyl alcohol with three types of organo-titanate cross-linking agents (Tyzors). Effect of MDF composites modification was evaluated by testing of flexural strength of materials in various humidity conditions.