AbstractsBiology & Animal Science

CFD modelování hoření tuhých paliv na roštu

by Tomáš Juřena
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: metoda konečných objemů; numerický model; biomasa; spalování biomasy na roštu; pevné lože; finite volume method; numerical model; biomass; grate combustion of biomass; fixed bed
Record ID: 1097228
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25194


Abstract

Práce je zaměřena na vytvoření numerického modelu 1D experimentálního reaktoru pro spalování tuhých paliv. Metodou konečných objemů je provedena diskretizace řídících rovnic a takto formulovaná úloha je implementována do programu v prostředí MATLAB. V závěru jsou uvedeny výsledky několika simulací hoření slámy.; The thesis is focused on numerical model development of one-dimensional experimental reactor for combustion of solid fuels. The finite volume method is used for discretizing the governing equations and the resulting formulation is implemented in the MATLAB code. Some illustrative simulation results of straw combustion are included as well.