AbstractsComputer Science

Segmentace obrazových dat

by Stanislav Stodůlka
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Zpracování obrazu; Segmentace obrazu; Rapid Miner; Java; Watershed transformace; Image processing; Image segmentation; Rapid Miner; Java; Watershed transform
Record ID: 1097218
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/21117


Abstract

Na začátku diplomové práce je čtenář seznámen s procesem zpracování obrazu a v navazující části jsou popsáný a vysvětleny dnes nejpoužívanější algoritmy pro segmentaci obrazu. Na základě watershed transform je vytvořen segmentační operátor pro volně šiřitelný program Rapid Miner a v dokumentu je popsáno, jak proces vývoje probíhal. V poslední části práce jsou prezentovány segmentované obrazy a popsána úskalí takto implementované watershed transform metody.; A reader is acquaint with image segmentation process at the beginning of the master thesis and the most popular algorithms for image segmentation are explained and covered in the following part. Segmentation operator for Rapid Miner freeware program was created on basics of watershed transform; and in the paper was described process of development. In last section of the work segmented images are presented; and diculties of this watershed transform implementation are described.