AbstractsBusiness Management & Administration

Založení internetové cestovní agentury

by Róbert Solárik
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Podnikateľský zámer; cestovná agentúra; elektronický obchod; cestovných ruch; Business plan; travel agency; e-commerce; tourism industry
Record ID: 1097164
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1276


Abstract

Táto diplomová práca sa zameriava na vytvorenie podnikateľského zámeru pre online cestovnú agentúru s cieľom zistiť, či je ekonomicky výhodné začať podnikať v turistickom ruchu ako predajca zájazdov cez internet. Táto práca tiež vykonáva analýzy okolia a podáva odporučenia vo forme časového harmonogramu, marketingového plánu, operačného plánu a finančného plánu. Na základe predpokladaných finančných výkazov hodnotí ekonomickú výhodnosť projektu.; This dissertation thesis focuses on creating a business plan for starting an online travel agency with aim to find out if is it feasible to start a business in tourism industry as a travel agency operating over the internet. Analysis of the environment is performed and recommendations in form of time projection, marketing plan, operation plan and financial plan are provided. Based on the forecasted financial reports, the feasibility of the project is evaluated.