AbstractsBiology & Animal Science

Potlačení balistokardiografického artefaktu v signálu EEG

by Vít Doležal
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: balistokardiografický artefakt; gradientní artefakt; metoda nezávislých proměnných; evokované potenciály; ballistocardiographic artifact; gradient artifact; independent component analysis; evoked potentials
Record ID: 1097134
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/7679


Abstract

Diplomová práce se zabývá hybridním vyšetřením fMRI-EEG. V EEG signálu jsou přítomny dva základní artefakty, gradientní a balistokardiografický. Po odstranění gradientního artefaktu a detekce R vln v kanálu EKG byl navržen postup pro odstranění balistokardiografického artefaktu, pomocí metody odečtu artefaktového vzoru, pomocí metody ICA (metody nezávislých proměnných) a metody spojující obě uvedené. Byla vyhodnocena úspěšnost všech metod a jejich vliv na evokované potenciály v signálu EEG.; Master´s thesis deals with hybrid examination fMRI-EEG. Two main artifacts are present in EEG, imaging (gradient) and ballistocardiographic. After gradient artifact removal and R wave detection in ECG channel, approach for ballistographic artifact removal was proposed, with help of artifact template subtraction method, ICA and combined method. Efficiency and influence on evoked potentials of all methods were evaluated.