AbstractsBusiness Management & Administration

Marketingová strategie vstupu na nový trh

by Sylvia Kovandová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Marketing; marketingová strategie; metody marketingového výzkumu; marketingový mix; off-price průmysl; Marketing; marketing strategy; marketing research methods; marketing mix; off-price retail industry
Record ID: 1097117
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/5695


Abstract

Tato diplomová práce vysvětluje strategickou marketingovou analýzu a popisuje její použitelnost při vstupu na teritoriálně nové trhy. Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou situaci ve společnosti TK MAXX a použít tyto závěry společně s teoretickými východisky k určení nejvhodnějších marketingových nástrojů za účelem úspěšného proniknutí na český trh.; This master thesis outlines the marketing strategy analysis and describes its practicability in the process of entering a territorially new markets. This master thesis intention is to analyze current situation in company TK MAXX and use the findings and theoretical framework to determine what type of marketing tools should company use in order to succesfully enter Czech market.