AbstractsBusiness Management & Administration

Vícekriteriální optimalizace elektromagnetických struktur založená na samoorganiující se migraci

by Petr Kadlec
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Vícekriteriální optimalizace; samo organizující se migrace; MOSOMA.; Multi-objective optimization; self-organizing migrating algorithm; MOSOMA.
Record ID: 1097109
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6390


Abstract

Práce se zabývá popisem nového stochastického vícekriteriálního optimalizačního algoritmu MOSOMA (Multiobjective Self-Organizing Migrating Algorithm). Je zde ukázáno, že algoritmus je schopen řešit nejrůznější typy optimalizačních úloh (s jakýmkoli počtem kritérií, s i bez omezujících podmínek, se spojitým i diskrétním stavovým prostorem). Výsledky algoritmu jsou srovnány s dalšími běžně používanými metodami pro vícekriteriální optimalizaci na velké sadě testovacích úloh. Uvedli jsme novou techniku pro výpočet metriky rozprostření (spread) založené na hledání minimální kostry grafu (Minimum Spanning Tree) pro problémy mající více než dvě kritéria. Doporučené hodnoty pro parametry řídící běh algoritmu byly určeny na základě výsledků jejich citlivostní analýzy. Algoritmus MOSOMA je dále úspěšně použit pro řešení různých návrhových úloh z oblasti elektromagnetismu (návrh Yagi-Uda antény a dielektrických filtrů, adaptivní řízení vyzařovaného svazku v časové oblasti…).; This thesis describes a novel stochastic multi-objective optimization algorithm called MOSOMA (Multi-Objective Self-Organizing Migrating Algorithm). It is shown that MOSOMA is able to solve various types of multi-objective optimization problems (with any number of objectives, unconstrained or constrained problems, with continuous or discrete decision space). The efficiency of MOSOMA is compared with other commonly used optimization techniques on a large suite of test problems. The new procedure based on finding of minimum spanning tree for computing the spread metric for problems with more than two objectives is proposed. Recommended values of parameters controlling the run of MOSOMA are derived according to their sensitivity analysis. The ability of MOSOMA to solve real-life problems from electromagnetics is shown in a few examples (Yagi-Uda and dielectric filters design, adaptive beam forming in time domain…).