Search over a million
unpublished dissertations
Add your Master's or Ph.D.
abstract to database
Find theses & dissertations
published by Dissertation.com 

Thesis abstracts

Mikko Viitamäki, 2008
University of Helsinki, Institute for Asian and African Studies; Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos; Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för asiatiska och afrikanska språk och kulturer, fi
#1146105