AbstractsBiology & Animal Science

Konstrukcija i osobine kontrolnih kartica za stacionarnei nekorelisane podatke

by Halima Elfaghihe
Institution: Univerzitet u Beogradu
Department:
Year: 2016
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2134761
Full text PDF: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12244/bdef:Content/get


Abstract

Matematika / Mathematics Tema ove doktorske disertacije pripada oblasti kontrole kvaliteta, koja predstavlja praktično korišćenje statistike prilikom praćenja i poboljšavanja proizvodnog procesa. 1930. godine Volter Šuhart je počeo da proučava kontrolu kvaliteta, baziranu na kontrolnim karticama, koristeći statističke principe. Kasnije, posle Drugog svetskog rata, Edvard Deming odneo je ovu disciplinu u Japan, gde je ona doživela procvat. Konstrukcija i osobine kontrolnih karti su najvažnija pitanja u ovoj oblasti. Cilj izučavanja osobina kontrolnih karti u ovoj tezi je da se uporede postojeće i predložene kontrolne karte. Advisors/Committee Members: Janković, Slobodanka.