AbstractsBiology & Animal Science

Dalit Converts in Nepal - and renegotiations of their caste identity

by Gitte Thorup
Institution: Roskilde University
Department:
Year: 2015
Keywords: Dalit; Nepal; identity; caste
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2066683
Full text PDF: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/23924


Abstract

Den seneste stigning i antallet af kristne i Nepal, sammen med den registrerede stigningen af Dalitter der konverterer i Indien, fandt vores interesse. Derfor undersøgte vi fænomenet om Dalitter i Nepal som konverterer til kristendommen. Vi forsøgte at besvare problemformuleringen: Hvordan genforhandler Dalit konvertitter deres kaste-identitet efter deres konvertering til kristendommen? Fokus har været på et intra-personligt perspektiv, dvs. at undersøgelsen fokuserede på Dalitternes eget syn på deres konvertering. For at undersøge dette fænomen udførte vi et etnografisk feltarbejde i Nepal i kirken ’New Life Christian Reformed Church Nepal’, med brug af deltagende observationer og etnografiske interviews. For at belyse vores problemformulering fra vores informanters synspunkt brugte vi konceptet ’reflexive positioning’ til at undersøge hvordan Dalitterne positioner dem selv i forhold til deres kaste-identitet inden og efter de konverterer til kristendommen, og teorien ’Indentity Process Theory’ til at udforske de strategier de bruger, til at undslippe deres stigmatiserede kaste-identitet. Vores undersøgelser viser, at efter Dalitters konvertering til kristendommen bliver deres kaste-identitet genforhandlet. En af vores informanter positionerede ikke længere sig selv som Dalit, hvorimod de to andre informanter positionerede sig selv som Dalit aktivister, derfor kan de sige at være Kristne Dalitter. Derudover bruger de konverterede Dalitter forskellige strategier til at genforhandle deres kaste-identitet. Men, selvom de formår at genforhandle deres kaste identitet på et intra-personligt niveau og på forskellig vis overkomme den stigmatiserede Dalit identitet, kan det siges, at deres kaste-identitet ikke ændrer sig på det inter-personlige og inter-gruppe niveau, da kaste systemet bringes med til kirken af de højere kaster som også konvertere til kristendommen. Det vil sige at kaste diskrimination og stigmatisering af Dalitter fortsætter selv efter de er konverteret til kristendommen. Advisors/Committee Members: Andersen, Astrid (advisor).