AbstractsEngineering

Watch Supervisor in a Remote Tower Centre; Watch Supervisor i ett Remote Tower Centre

by Alexander Jacobson
Institution: Linköping University
Department:
Year: 2015
Keywords: Flygledning; Flygtrafikledning; Air Traffic Control; ATC; Remote Tower; Remote Tower Center; Remote Tower Centre; RTC; Watch Supervisor; WS; Fjärrstyrd; Skiftledare; Engineering and Technology; Civil Engineering; Transport Systems and Logistics; Teknik och teknologier; Samhällsbyggnadsteknik; Transportteknik och logistik; Technology; teknik; Logistik; Logistics Management
Record ID: 1371472
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-118571


Abstract

Den här rapporten är en utredning och analys av lämpliga arbetsuppgifter och deras nödvändiga verktyg och hjälpmedel för en skiftledare, Watch Supervisor, vid ett framtida center för fjärrstyrda flygledningstorn, Remote Tower. Ett center för fjärrstyrda flygledningstorn är en centraliserad enhet med uppgiften att flygleda och kontrollera flygsäkerheten på och nära en eller flera flygplatser. Utgångspunkten för datainsamlingen har varit intervjuer med verksamma flygledare och skiftledare på LFV, Sveriges statliga verk för flygtrafiktjänst. Studiebesök har även gjorts vid olika enheter, både flygledartorn och radarkontrollcentraler, däribland Sundsvall RTC som är världens första central för fjärrstyrd flygledning godkänd att sättas i drift. Insamlad data har kompilerats och analyserats och en rekommendation presenteras i slutet av denna rapport angående arbetsuppgifter och verktyg för ovan nämnda skiftledare i ett RTC. Resultatet visar att rollen kommer ha stora likheter med befintliga skiftledarpositioner i den svenska flygledningen.