AbstractsEngineering

Dark Ages Lunar Interferometer (DALI): Deployment-Rover - Mobility System

by Erik Andersson
Institution: Högskolan i Halmstad
Department:
Year: 2013
Keywords: Mobility system; Lunar; rover; DALI; Interferometer; Engineering and Technology; Mechanical Engineering; Aerospace Engineering; Teknik och teknologier; Maskinteknik; Rymd- och flygteknik; Vehicle Engineering; Farkostteknik; Other Mechanical Engineering; Annan maskinteknik; Maskinteknik; Mechanical Engineering
Record ID: 1367837
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-22529


Abstract

This thesis is issued in collaboration with the Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, California. JPL's primary function is the construction and operation of robotic planetary spacecraft. At the time being JPL has 22 spacecraft and 10 instruments conducting active missions. The "Dark Ages" represent the last frontier in cosmology, the era between the genesis of the cosmic microwave background (CMB) and the formation of the first stars. During the Dark Ages, when the Universe was unlit by any star, the only detectable signal is likely to be that from neutral hydrogen (HI). The HI absorption occurs in dark matter-dominated overdensities, locations that will later become the birthplaces of the first stars. Tracing this evolution will provide crucial insights into the properties of dark matter and potentially reveal aspects of cosmic inflation. This could be accomplished using a radio telescope located on the far side of the Moon, the only site in the solar system shielded from human-generated interference and, at night, from solar radio emissions. Our objective has been the development of the concept of an autonomous rover that would be capable of deploying a large number of low frequency radio antennas on the lunar surface. This is an enabling task for the eventual creation of a radio telescope. The project at Halmstad University was divided into three sub-projects, where our area of responsibility has been the development of a concept of the rover's mobility system. The result of the project is the concept of a "Rocker-Bogie" suspension system, created in a 3D-environment. A concept which underwent a series of digital analyses and simulations to ensure the compliance with required specifications. ; Detta examensarbete är utfört i samarbete med Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Pasadena, Kalifornien. JPL's primära funktion är konstruktion och drift av robotiserade rymdfarkoster. För tillfället har JPL 22 rymdfarkoster och 10 instrument i aktiva uppdrag. Den "mörka tiden" representerar den sista utposten i kosmologi, eran mellan uppkomsten av den kosmiska bakgrundsstrålningen (CMB) och bildandet av de första stjärnorna. Under den "mörka tiden", när universum inte var upplyst av någon stjärna, var den enda detekterbara signalen sannolikt från neutralt väte (HI). HI-absorptionen sker i mörk materia-dominerade överdensiteter, platser som senare blir födelseplatserna för de första stjärnorna. Att spåra denna utveckling kommer att ge viktiga insikter i egenskaperna hos mörk materia och eventuellt ge information om universums expansion. Detta kan åstadkommas med hjälp av ett radioteleskop på baksidan av månen. Den enda platsen i vårt solsystem avskärmad från störningar från jorden, och på natten även från solens strålning. Vår uppgift har varit att utveckla ett koncept på en autonom rover som ska placera ut ett stort antal lågfrekvensantenner på månytan. Detta är ett nödvändigt steg för det eventuella anläggandet av ett radioteleskop. Projektet vid…