AbstractsEngineering

Sårbarhetsanalys på dricksvattenanläggningar

by Johan Holmberg
Institution: Blekinge Institute of Technology
Department:
Year: 2014
Keywords: säkerhetsteknik; security engineering; säkerhet; sårbarhetsanalys; attackträd
Record ID: 1367136
Full text PDF: http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/6753b78eb2944e0ac1256608004f0535/970f6799e75f3bf5c1257cb00040afa7?OpenDocument


Abstract

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel, utan vatten klarar vi människor oss inte särskilt länge. Trots detta är hotbilden och framför allt konsekvenserna av en attack mot dricksvattenförsörjningen i Sverige något som inte är riktigt uppmärksammat. Eftersom själva processen av att producera samt leverera drickbart vatten till befolkningen sträcker sig över ett stort geografisk område, finns ofta många sårbara punkter som är spridda över ett stort område. Säkerhetsarbetet är därför av högsta vikt. I detta arbete presenteras en sårbarhetsanalys på skalskyddet på tre anläggningar som tillhör ett kommunalägt företag som producerar och levererar dricksvatten. Metoden används är ett attackträd, som går ut på att identifiera alla möjliga angreppsmöjligheter och utefter resultat ta fram eventuella åtgärdsförslag som kan öka säkerhetsnivån ytterligare. I avhandlingen ingår även en undersökning av hur företagets ägarkommuner bedriver sitt säkerhetsarbete. Undersökningen har gjort genom en enkätundersökning som säkerhetschefer/säkerhetssamordnare och VA ansvariga har svarat på för sin kommuns räkning.