AbstractsEconomics

The Prominence of Organizational Culture in Workplace Well-Being

by Frida Staffansson
Institution: Umeå University
Department:
Year: 2014
Keywords: Social Sciences; Economics and Business; Business Administration; Samhällsvetenskap; Ekonomi och näringsliv; Företagsekonomi; International Business Program; Civilekonomprogrammet med internationell inriktning
Record ID: 1363695
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-92328


Abstract